ขั้นตอนขอรับรหัสผ่านใหม่

  1. ระบุเลขที่กรมธรรม์
  2. ระบุเลขที่บัตรประชาชน
  3. ระบุวันเดือนปีเกิด
  4. กดปุ่มตรวจสอบ
  5. เลือกช่องทางในการรับรหัสผ่านทาง Email/Mobile Phone

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

วัน-เดือน-ปีเกิด
เลือกช่องทางในการรับรหัสผ่านหากท่านพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ iService กรุณาติดต่อเบอร์ 1124


campaignThailife
campaignThailife