ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่

  1. ระบุเลขที่กรมธรรม์ (8 หลัก)
  2. ระบุเลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก)
  3. ระบุวันเดือนปีเกิด
  4. กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล
  5. เลือกช่องทางในการรับ Activate Code ผ่าน Email/Mobile Phone
  6. กดปุ่ม ลงทะเบียน ระบบจะทำการส่ง Activate Code ไปยังช่องทางที่ท่านเลือก
  7. เมื่อท่านได้รับ Activate Code แล้ว กรุณานำไปสร้างรหัสผ่านใหม่ที่หน้า login สำหรับการใช้งานครั้งแรก


*** หมายเหตุ Activate Code หมายถึง รหัสยืนยันเพื่อให้ท่านนำไปกำหนดรหัสผ่านใหม่ สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

วัน-เดือน-ปีเกิด
เลือกช่องทางในการรับ Activate Codeหากท่านพบปัญหาในการสมัครสมาชิก iService กรุณาติดต่อเบอร์ 1124


campaignThailife
campaignThailife