ขั้นตอนติดตามผลเอาประกันเคสใหม่

  1. ระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว 10 หลัก
  3. กดปุ่มตกลง
  4. หน้าจอจะแสดงสถานะผลการขอเอาประกันเคสใหม่


เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
campaignThailife
campaignThailife